گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی آزادی‌های مشروع به نام حفظ استقلال و امنیت کشور برابر اصل نهم قانون اساسی سلب شدنی نیستند / علیرضا رحیمی

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد:‌ آزادی‌های مشروع از جمله حق دسترسی به رسانه ولو به نام حفظ استقلال و امنیت کشور برابر اصل نهم قانون اساسی سل

آزادی‌های مشروع به نام حفظ استقلال و امنیت کشور برابر اصل نهم قانون اساسی سلب شدنی نیستند / علیرضا رحیمی

علیرضا رحیمی: آزادی های مشروع به نام حفظ استقلال و امنیت کشور برابر اصل نهم قانون اساسی سلب شدنی نیستند

عبارات مهم : امنیت

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: آزادی های مشروع از جمله حق دسترسی به رسانه ولو به نام حفظ استقلال و امنیت کشور برابر اصل نهم قانون اساسی سلب شدنی نیستند.

به گزارش ایلنا، علیرضا رحیمی در توییتر خود نوشت: آزادی های مشروع از جمله حق دسترسی به رسانه ولو به نام حفظ استقلال و امنیت کشور برابر اصل نهم قانون اساسی سلب شدنی نیستند.

آزادی‌های مشروع به نام حفظ استقلال و امنیت کشور برابر اصل نهم قانون اساسی سلب شدنی نیستند / علیرضا رحیمی

واژه های کلیدی: امنیت | استقلال | قانون اساسی | اخبار سیاسی و اجتماعی

آزادی‌های مشروع به نام حفظ استقلال و امنیت کشور برابر اصل نهم قانون اساسی سلب شدنی نیستند / علیرضا رحیمی

آزادی‌های مشروع به نام حفظ استقلال و امنیت کشور برابر اصل نهم قانون اساسی سلب شدنی نیستند / علیرضا رحیمی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz